Střední a východní Evropa: Farmaceutický průmysl a internet

S takovouto různorodostí mohou být příležitosti a výzvy stejně rozmanité…Místní předpisy a omezení přístupu k určitým sítím, gramotnost, jazykové i kulturní referenční body – všechny poukazují na nutnost přistupovat k možnostem s místním pohledem“.

Andrew Widger

Ředitel, Vztahy s médii EMEA, Pfizer

Dříve jsme prozkoumávali farmaceutický průmysl v Rusku. Ostatní trhy střední a východní Evropy (Česká Republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a balkánské země bývalé Jugoslávie) jsou často zahrnuty do obecných evropských plánů,  a nebo jsou spojeny s Ruskem, jako “bývalé komunistické státy”. Tyto trhy jsou oblastí pro růst ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu, a proto je nutné jejich individuální posouzení.

Provoz a výroba na trzích střední a východní Evropy

Trhy střední a východní Evropy jsou velmi různorodé, pokud jde o hospodářský rozvoj, zdravotní péči a míru využití internetu, ale všechny trhy se rozrůstají. Podle zprávy Espicom se očekává, že finanční hodnota farmaceutických trhů střední a východní Evropy dosáhne do roku 2016 – 94,5 miliardy dolarů – což je z hlediska příjmů velmi zajímavý region pro farmaceutické společnosti.  Jelikož životní náklady jsou v tomto regionu nižší, očekávají se i nižší platy než v západní Evropě. Což opět přináší další zisk, nehledě na to, že pracovní síla je často vysoce kvalifikovaná a anglicky mluvící. Spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy je pro společnosti sídlící v západní Evropě nebo Americe geograficky mnohem snadnější, než s asijskými státy.

Základem zisku v těchto zemích jsou značkové generické léky. Dokonce i některé generické společnosti (včetně Krka, Gedeon Richter, Polpharma a Zentiva) mají sídla v těchto oblastech.

Mnoho států střední a východní Evropy jsou odkázány na dovoz zdravotnické techniky, zejména složitějších zařízení. Společné podniky v Rusku pomáhají zvýšit místní výrobu léčiv, což prospívá ekonomice, obyvatelstvu i investorům; také zde existují příležitosti pro západní firmy, které by měli zájem o spolupráci s firmami ve střední a východní Evropě.

Používaní sociálních médií v CEE

Mnoho lidí v Rusku využívá sociální sítě a internetová média. Tudíž pro farmaceutické společnosti, které mají zájem o podnikání v Rusku, by mohl být digitální přístup velmi prospěšný.  A co země střední a východní Evropy?

Používaní internetu a sociálních médií v zemích střední a východní Evropy je různorodé. Podle zprávy ECCO Social Media, nejvyspělejší zemí z hlediska používání internetu v regionu je Polsko, které má “západní” způsob užívání se zpožděním. V době průzkumu více než polovina Poláků věděla o sociálních médiích, dvě třetiny polských uživatelů internetu používali alespoň jednu sociální síť a více než třetina si vytvořila vlastní online obsah. Videa jsou populární – 88% polských uživatelů internetu sleduje videa. Podle výzkumu Pyramid Research v dubnu 2011, více než 50% mobilních telefonů prodaných v zemi od hlavního operátora v prvním čtvrtletí tohoto roku byly „chytré“ telefony (smartfony).

Figure 1 Domovská stránka jedné z nejpopulárnějších polských sociálních sítí, která nabízí "místo setkání"

Situace v České republice, která má mnohem menší populaci než Polsko, je o něco méně pokročilá, ale jde kupředu. Zhruba desetina české populace používá Facebook (vedle českých sociálních sítí), podle ECCO Social Media, se většinou jedná o lidi ve věkové skupině 15-24 let. Zájem po „chytrých“ telefonech roste – v roce 2010, bylo prodáno 2.3milionu telefonů v zemi a 111 tis. z nich byly tzv. „chytré“ telefony. Bylo vypočítáno, že prodej chytrých telefonů hodně vzroste v roce 2011. Nicméně, mezi českou populací je o něco menší zájem o využívání blogu a Twitteru.

Figure 2 Facebook je populární mezi Čechy - Tento příklad ukazuje velké množství uživatelů na stránce "Český Facebook"

Rumunsko má nejrychlejší internet v Evropě, spolu s Litvou, Bulharskem a Lotyšskem. Míra rozšíření širokopásmového připojení není odpovídající, ale stále se vyvíjí  – vzrostla z 17% v roce 2005 na 43% v roce 2011 (podle GFK Romania, společnost pro výzkum trhu se sídlem v Bukurešti). GFK Internet Monitor popisuje typického rumunského uživatele internetu jako městského občana ve věku 18 až 44 let a tvrdí, že sociální média využívá i velké množství odborníků marketingu a komunikace, ale že sociální média jsou obecně vnímána jako experimentální nástroj.

V roce 2010 v Maďarsku bylo skoro 58% obyvatel připojeno k širokopásmovému internetu – je to skoro stejné číslo, jako v zemích západní Evropy. V této oblasti se daří E-podnikaní. E-zdravotnictví také roste řadou portálů pro pacienty jako  WebBeteg, Weborvos, a Figyelek Magamra (překlad: Dávám na sebe pozor). Podle Dr. Bertalan Meskó, zakladatel i CEO Webicina, nejpopulárnější zdravotní portál v Maďarsku je HáziPatika. Je to místnost pro pacienty, kteří chtějí znát více o své nemoci a pro všechny, kteří mají zájem o zdraví. Kromě toho, mobilní internet je velmi populární v Maďarsku.

Figure 3 "Figyelek Magamra“ Portál - on-line test, který měří riziko rakoviny tlustého střeva čtenářů.

Závěr

V zemích střední a východní Evropy roste trh zdravotní péče, všeobecná ekonomika a také používáni internetu a sociálních médií.  Toto vše představuje příležitost pro farmaceutické společnosti. Avšak je nutné, že se každá země bude posuzovat zvlášť a ne dohromady jako „bývaly východní blok“. Jak je uvedeno výše, každá země má svá specifika, pokud jde o internet a využívání sociálních médií atd., což by mělo být vzato v úvahu při navrhování a realizaci kampaně.

 

Marie-Claire Wilson

Marie-Claire Wilson studied medicine at King’s College, Cambridge and University College London before embarking on an international healthcare consulting career. Prior to joining Creation Healthcare in 2010, Marie-Claire’s experience included roles with Accenture and Tribal Newchurch, working with both pharmaceutical and NHS clients in areas including process and organisation design, business analysis and planning, sales and marketing strategy. Fluent in Russian and Czech, Marie-Claire’s experience supports Creation Healthcare’s insights into these emerging healthcare markets. Since joining Creation Healthcare, she has played a key role with major pharmaceutical clients, and her work has included leading and presenting online research to inform international digital strategies for specialty care and rare disease areas.